Navigace

Obsah

Vážení čtenáři,

Rada městyse Cítoliby na svém 1. zasedání dne 3. listopadu 2022 zvolila do redakční rady Cítolibského zpravodaje Ing. Zdeňka Vaice, Věru Pokornou a Mgr. Lenku Brabencovou.

Zpravodaj bude nadále vycházet 4x ročně. Vaše příspěvky, dotazy určené radním, zastupitelům či redakční radě, nebo náměty ke článkům do dalších  čísel zasílejte na adresu zpravodaj@obec-citoliby.cz a to nejpozději do 20.6.2022, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla. Ke komunikaci můžete využít i www.facebook.com/citoliby.

Těšíme se na další spolupráci, redakční rada

Stránka