Navigace

Obsah

Radní schválili využití dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z dotačního titulu 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku ve výši 600 tis. Kč s 20% spoluúčastí na opravu střechy budovy fary, čp. 57. Žádost byla podána v lednu 2018 s předpokládaným rozpočtem 1.080 tis. Kč vč. DPH. V červnu 2018 obdrželi radní potvrzení o přiznání dotace. Radní pověřili administrací akce a výběrového řízení společnost ATIKING s.r.o. za cenu 157 tis. Kč (příprava, zpracování žádosti o dotaci, administrace výběrového řízení na zhotovitele a technický dozor stavby).

Výzva byla vyhlášena v červnu 2018, osloveno bylo 5 firem, z nichž 4 podaly nabídku. Jako zhotovitel byla vybrána firma Radek Fořt, Cítoliby za cenu 916 tis. Kč. Realizace byla zahájena v srpnu 2018 a dokončena bude v říjnu 2018. Celková cena díla vč. víceprací byla 925 tis. Kč, z toho podíl městyse po odečtení dotace MMR ČR činil 325 tis. Kč.

                     PŘED OPRAVOU:                                              PO OPRAVĚ:

před      PO

PUBLICITA