Navigace

Obsah

Od května 2020 probíhala II. etapa rekonstrukce ulice B. Němcové navazující na opravy provedené v předchozím roce. Opraven byl prostoru příjezdu k areálu školky a mezi bytovkami. Na opravu povrchů jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70 % uznatelných nákladů. Aby byla oprava této lokality ucelená, schválili radní opravu navazujících prostor, tj. zbudování parkovacích stání, chodníky, výměna a nové sloupy veřejného osvětlení. V září proběhlo dokončení zadaných stavebních prací, naši zaměstnanci provedli výsev trávy a připravují navazující výsadbu zeleně, v roce 2021 vyměníme i dětské herní prvky za modernější.

financovánípublicita