Navigace

Obsah

Vážení čtenáři,

Rada městyse Cítoliby na svém 1. zasedání dne 7. listopadu 2018 zvolila do redakční rady Cítolibského zpravodaje Petra Jindřicha, Miroslavu Kacetlovou a Blanku Hejlíkovou.

Zpravodaj bude nadále vycházet 4x ročně. Vaše příspěvky, dotazy určené radním, zastupitelům či redakční radě, nebo náměty ke článkům do dalších  čísel zasílejte na adresu zpravodaj@obec-citoliby.cz a to nejpozději do 20.6.2022, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla. Ke komunikaci můžete využít i www.facebook.com/citoliby.

Těšíme se na další spolupráci, redakční rada

Stránka