Navigace

Obsah

Vážení čtenáři,

Rada městyse Cítoliby na svém 1. zasedání dne 12. listopadu 2014 zvolila do redakční rady Cítolibského zpravodaje Petra Jindřicha, Miroslavu Kacetlovou, Blanku Hejlíkovou a Věru Pokornou.

Zpravodaj bude nadále vycházet 4x ročně. Vaše příspěvky, dotazy určené radním, zastupitelům či redakční radě, nebo náměty ke článkům do dalších  čísel zasílejte na adresu zpravodaj@obec-citoliby.cz a to nejpozději do 20.11.2018, kdy proběhne uzávěrka dalšího čísla. Ke komunikaci můžete využít i www.facebook.com/citoliby.

V kanceláři úřadu městyse Cítoliby jsou pro zájemce zdarma k dispozici SPECIÁLNÍ ČÍSLA CÍTOLIBSKÉHO ZPRAVODAJE sestavená u příležitosti 20. výročí vydávání a věnované PHDr. Zdeňku Šestákovi.

 

Těšíme se na další spolupráci, redakční rada

Stránka