Navigace

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách městyse Cítoliby

26.04.2019

ox

Zájezd do Prahy na divadelní představení "Doktor OX"

předprodej v kanceláři úřadu

Detail

11.05.2019

MÁJE

STAROČESKÉ MÁJE

Během konání akce bude pořizována fotodokumentace za účelem zveřejnění na webových stránkách městyse www.obec-citoliby.cz.

Detail

01.06.2019

sportovní den

SPORTOVNÍ DEN

Během konání akce bude pořizována fotodokumentace za účelem zveřejnění na webových stránkách pořadatele

Detail

11.10.2019

vínem proti pohanství

VÍNEM PROTI POHANSTVÍ, ANEB STAROČESKÝ DEKAMERON

Během konání akce bude pořizována fotodokumentace za účelem zveřejnění na webových stránkách pořadatele.

Detail

17.04.2019

pedikůra

PEDIKŮRA 2.5.2019

v místní knihovně

Detail

11.04.2019

odpočty elektro

ODPOČTY ELEKTROMĚRŮ

V sobotu 13.4. v pondělí 15.4. a v úterý 16.4.2019 budou zaměstnanci ČEZ provádět odpočty elektroměrů.

Detail

11.04.2019

pneu eltna

KAM S POUŽITÝMI PNEUMATIKAMIl?

Místa zpětného odběru pneumatik Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu. Výrobci/dovozci pneumatik – tzv. povinné osoby, plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik v individuálním systému (samostatně, organizačně, technicky na vlastní náklady) nebo prostřednictvím kolektivního systému, kdy právnická osoba oprávněná k provozování kolektivního systému zajišťuje společné plnění povinností výrobců, kteří pneumatiky uvádí na trh. V současné době funguje v České republice jeden kolektivní systém, a to ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA). Na webových stránkách MŽP naleznete seznam povinných osob včetně informace, zda plní své povinnosti účastí v kolektivním systému nebo samostatně. Individuálně plnící výrobci/dovozci vytvářejí svá sběrná místa pro pneumatiky, přičemž sběrnou síť provozuje i uvedený kolektivní systém ELTMA. Existují tedy dva seznamy míst pro zpětný odběr pneumatik. V níže přiloženém souboru je uveden seznam míst zpětného odběru, který byl vytvořen na základě informací uvedených v ročních zprávách jednotlivých individuálně plnících výrobců za rok 2016. Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA je pak souborem adres provozovatelů, se kterými má smlouvu o zřízení místa zpětného odběru kolektivní systém ELTMA, který tímto způsobem zajišťuje plnění zákonných povinností pro své účastníky. Tento seznam je průběžně aktualizován. V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz). https://www.eltma.cz/sberna-mista

Detail

01.04.2019

zú

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV - AKCE PITNÁ VODA

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem připravil pro občany ČR akci "Pitná voda". Občané si mohou vybrat ze 2 variant analýz pitné vody. 1/ Informativní rozbor pitné vody - slouží občanům, kteří si potřebují ověřit kritické ukazatele pitné vody. 2/ Rozbor pitné vody dle přílohy č. 5 - Pitná voda - bez ovlivnění vodou povrchovou. Více informací o cenách a době trvání najdete v přiložených letáčcích.

Detail

13.04.2019

Velikonoční tvoření

Velikonoční tvoření

Detail

13.04.2019

Vítání občánků

Vítání občánků

Detail

19.03.2019

Popelka na Cibulce

Popelka na Cibulce

Detail