Navigace

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách městyse Cítoliby

02.11.2019

Světlana Nálepková

Světlana Nálepková - Šansonový recitál

rezervace a předprodej v kanceláři úřadu

Detail

15.12.2019

Kapeska

Královna Kapeska

zájezd pro celou rodinu na muzikál

Detail

28.02.2020

Mandragora

Kvítek Mandragory

zájezd na muzikál z hitů Heleny Vondráčkové

Detail

17.10.2019

Dovolená MUDr. Weberové

Od 21. do 25. 10. má MUDr. Anna Weberová dovolenou. Zastupuje ji MUDr. Holubová v Lounech.

Detail

04.10.2019

oznánemí

KOMPOSTÉRY - PRVNÍ VLNA

Vážení spoluobčané, O kompostéry zažádalo celkem 158 občanů a obec má v současné chvíli k dispozici 111 kusů kompostérů z dotace přiznané Mikroregionu Lounské Podlesí. Výdej 111 kusů kompostérů v první vlně proběhne ve dnech 9.10. a 10.10.2019 od 13 do 18 hodin na Cítolibské faře, kde s obeslanými občany na místě sepíšeme Smlouvu a Předávací protokol. Žadatelé, kterých se to týká, obdrželi písemnou výzvu od městyse Cítoliby. Žadatelé zahrnutí do druhé vlny budou o termínu vyzvednutí písemně informováni. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Detail

01.10.2019

Čipování psů

Čipování psů

V úterý 15. 10. 2019 od 16:00 hodin bude prováděno na Tyršově náměstí v Cítolibech povinné čipování psů. Cena je 300,- Kč.

Detail

13.09.2019

čipování

Čipování psů - informace

Čipování psů K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z bioompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč. Městys Cítoliby nabízí jako službu občanům zajištění očipování psů přímo v Cítolibech. Předběžný termín začátek října, cena cca 500,- Kč. Zájemci se mohou hlásit emailem na adrese urad@obec-citoliby.cz či telefonicky na čísle 415691134 u pí Parkmanové a to do 25. září 2019. Následně doporučujeme zaregistrovat čip v některým z registrů: Jestliže je váš pes čipovaný a vy jej nezaregistrujete v žádném z registrů čipovaných psů, jako byste peníze vyhodili z okna. Pokud se váš pes ztratí, bude bez zaregistrovaného čipu velmi obtížné navrátit jej původnímu majiteli, tedy vám. Bohužel zatím neexistuje jeden centrální registr čipovaných psů, a tak je většina psů zaregistrována na některém z následujících registrů: • Národní registr majitelů zvířat - www.narodniregistr.cz- registrace pro mikročipy DataMars s národním kódem a mikročipy LifeChip jsou zdarma, za registraci ostatních typů mikročipů se platí 170 Kč. Registraci je možné provést online. Člen celosvětové sítě PETMAXX.com. • Mezinárodní centrální registr zvířat - www.iftaregistr.cz - v Mezinárodním centrálním registru IFTA je možné provést registraci psa zdarma a online. • Centrální evidence zvířat a věcí ČR - www.identifikace.cz - za registrační poplatek, který pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů, zaplatíte 240 Kč. Platí pro první rok, v dalších následujících letech po registraci se již žádný další poplatek neplatí. Registrace je možná online. Účinné vyhledávání pouze na území ČR. Není členem žádné evropské ani mezinárodní sítě. • Elektronická evidence zvířat - www.registrmikrocipu.cz - registraci je možné provést online. Pro uživatele, pro prodejce čipů a pro veterinární lékaře je registrace zdarma. Kromě základních údaji o zvířeti je možné přidat fotografii zvířete a vygenerovat si registrační ID kartu s údaji o zvířeti a jeho majitel. • Český registr zvířat - www.czpetnet.cz - registrace a elektronická identifikace zájmových zvířat v rámci asociace EUROPETNET. Umožňuje vystopovat majitele ztraceného zvířete kdekoli v Evropě. Jednorázový registrační poplatek činí 160 Kč. Formulář k registraci lze stáhnout na stránkách czpetnet.cz. • Registr zvířat BackHome - www.backhome.cz - registrace mikročipů Backhome zdarma. Registrace pro ostatní mikročipy 200 Kč. Registrace je možná online. Člen celosvětové sítě PETMAXX.com. • Registr zvířat, čipů, známek a tetování - www.cipy-znamky.cz - cena registrace online od 40 Kč. Zde je možné zaregistrovat zvíře mimo jiné také pouze na základě známky vydané obcí. Kromě Českého registru zájmových zvířat a majitelů, kde je potřeba provést registraci psa výhradně písemně prostřednictvím pošty, je možné u ostatních registrů psa zaregistrovat on-line. SVS sice nezavádí zároveň s povinným očkováním a čipováním i povinnost evidovat psa u některého z výše uvedených registrů, ale každý pes musí mít ve svém pet pasu nebo očkovacím průkazu toto očkování povinně zapsáno. Zápis provádí veterinární lékař. Svůj vlastní registr psů mohou mít i jednotlivé obce. Městys Cítoliby si svůj registr čipů také zřídí, ale pomůže Vám pouze v případě, když se Vám pejsek zatoulá na území katastru Cítolib.

Detail

01.10.2019

Knihovník Ústeckého kraje 2019

Knihovník Ústeckého kraje 2019

Detail

03.09.2019

První školní den 2019/2020

První školní den 2019/2020

Detail

27.07.2019

Rozkvetlé okno

Rozkvetlé okno

Detail