Menu
Městys Cítoliby
MěstysCítoliby

Místní knihovna

.Zeměšská 219, 439 02  Cítoliby

Přístavba za hlavním sálem Dělnického domu.
kniKnihovnicehovnice

otevírací doba

  • pondělí   od 16.00 do 18.00 hod
  • čtvrtek   od 15.00 do 18.00 hod

V rámci knihovny od 17.00 do 18.00 se každé pondělí schází Klub 6-99.

Veřejný internet je přístupný dle otevírací doby knihovny.

Máme jednu z nejhezčích knihoven regionu.
Přijďte se podívat a možná, že zde najdete knížku, kterou už dlouho marně hledáte. V opačném případě, Vám ji určitě seženeme.

1234

.MKL

Novodobá historie

.

ROK 2021

K 31.12.2021 činil stav knihovnického fondu 3859 svazků. 4x ročně si můžeme z Lounské knihovny vybrat knižní novinky, vloni to bylo 435 knih. Máme 47 registrovaných čtenářů, z toho 13 dětí do 15 ti let. V loňském roce navštívilo knihovnu 561 čtenářů. Půjčeno bylo 684 knih a 171 časopisů. Covidová situace se podepsala na práci i naší knihovny, čtenářů ubylo, část roku byla knihovna uzavřená, byla omezená zájmová činnost i činnost Klubu 6-99. Máme jednu z nejhezčích knihoven regionu. Přijďte se podívat a možná, že zde najdete knížku, kterou už dlouho marně hledáte. V opačném případě, Vám ji určitě seženeme.

.

.

ROK 2020

V úterý 19. května jste mohli před naší knihovnou vidět auto České televize. Natáčel se zde medailonek naší knihovnice Růženy Horákové do pořadu „Klíč“, který vysílala ČT2 10. června a Vy se na něj můžete podívat na webových stránkách www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/220562221700010/. „Klíč“ je magazín nejen pro zdravotně postižené a tento díl byl věnován divadelní hře Analéma v podání Amatérského divadelního souboru Třetí věk Louny (funguje již od roku 2008) a jeho členkou je i naše knihovnice.
2020
Citujeme z webu ČT: !Analéma je označení pro dráhu Slunce. Přestože se pohyb Slunce po obloze jeví na první pohled jako jednoduchý, ve skutečnosti tomu tak není. Podobné je to se životem člověka. Kdy je člověk starý? Kdy by měl začít bilancovat? Která životní rozhodnutí byla osudová? Nad vlastním životem a těmito otázkami se v divadelní hře Analéma zamýšlí sedm starších žen, které i přes svůj věk a zdravotní omezení, žijí plným životem. Nyní se však náhle objevila epidemie koronaviru. Jak stav nouze ovlivnil jejich život? Jak překonat těžké období, na které nebyly připraveny? A v neposlední řadě, jak žít v izolaci, nezlenivět a nevzdávat to? Odpovědi na tyto otázky
budeme hledat jak s aktérkami divadelní hry Analéma, tak s ředitelkou pražského Gerontologického centra doktorkou Ivou Holmerovou a s předsedou Národní rady pro zdravotně postižené Václavem Krásou.“
.

ROK 2019

V roce 2019 měla Místní knihovna registrováno 63 čtenářů, z toho 23 dětí. Přibylo 25 nových knih, vyřazena byla 1 kniha, takže stav knihovního fondu je 3534 svazků. Knihovna odebírá 5 periodik- Květy, Vlastu, Čtyřlístek, Sluníčko a Decor.

Výpůjční doba je 5 hodin týdně – 3 hodiny v pondělí a 2 ve čtvrtek. V pondělí se též v prostorách knihovny schází Klub 6 – 99 pod vedením Marcely Rybákové.

Knihovník Ústeckého kraje v roce 2019
Krajská knihovna ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP od roku 2015 vyhlašují každoročně ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“. Cena je určena knihovnicím a knihovníkům ve veřejných knihovnách v obcích a městech s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0 a oceňována je jejich aktivní činnost, jíž rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, kde knihovna působí. Návrhy na nominace pracovníků knihoven se podávají písemně nebo pomocí webového formuláře do konce května. V roce 2019 získaly ocenění v této soutěži: 1. místo: Mgr. Věra Jaborová, Místní knihovna Hrobce, region Litoměřice; 2. místo: Vlasta Součková, Městská knihovna v Trmicích, region Ústí nad Labem; 3. místo: Alena Veselá, Místní knihovna v Měrunicích, region Teplice. Dále komise navrhla speciální ocenění: za dlouhodobou a obětavou činnost v knihovně Marcele Smolíkové z Místní veřejné knihovny Málkov (region Chomutov), za obětavou činnost v knihovně Anitě Hermannové z Obecní knihovny v Horním Podluží (region Děčín) a za obětavou činnost při práci s menšinami Růženě Horákové z Místní knihovny Cítoliby (region Louny). Vyhlášení vítězů a jejich ocenění se uskutečnilo 30.9.2019 v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem. Během slavnostního večera proběhl i křest publikace Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu.
čerpáno z webových stránek Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
2019
Naši knihovnici do soutěže přihlásil starosta s tím, že je přesvědčen o její skvělé práci. Vyhlášení předcházela osobní návštěva hodnotící komise v naší knihovně. Radní městyse vzali informaci o ocenění na vědomí a děkují tímto knihovnici Růženě Horákové za vzornou práci a reprezentaci městyse.
.

ROK 2018

V roce 2018 měla Místní knihovna registrováno 64 čtenářů, z toho 22 dětí. Přibylo 25 nových knih, při revizi bylo vyřazeno 50 knih, takže stav knihovního fondu je 3510 svazků. Knihovna odebírá 5 periodik- Květy, Vlastu, Čtyřlístek, Sluníčko a Decor.

Nejvíce půjčovanou knihou byl Pražský erotikon od Patrika Hartla a další knihy tohoto autora. Mezi nejčtenější autory se řadí Vlastimil Vondruška, Jan Bauer, Halina Pawlovská, Ivanka Devátá a severské detektivky (Nesbo a Läckberg). Z dětských knih jsou to Šmoulové a časopisy.

V knihovně se každé pondělí schází výtvarný Klub 6-99 pod vedením Marcely Rybákové, děti také rády využívají volný internet (294x). Roční poplatek za registraci činí 20,- Kč.

Knihovna pořádala tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře, připojila se k akci Česko zpívá koledy, uspořádala besedu na téma Masopust a exkurzi pro děti z místní ZŠ.

.

ROK 2017

Místní knihovnu vede knihovnice Růžena Horáková. Otevřeno má v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin.  K 31. 12. 2017 obsahovala knihovna celkem 3535 svazků V roce 2017 navštívili čtenáři knihovnu 1947x a vypůjčili si 2005 knih a časopisů. Městys Cítoliby zakoupil v letošním roce 15 nových knih, vyřazeny z fondu byly 4 knihy.  Registrovaných čtenářů je 67, z toho dětí do 15 let 26. Nejstarší čtenář je ročník 1932, nejmladší se narodil v roce 2011.

V knihovně se uskutečnila beseda s Obecní policií Cítoliby, Pasování prvňáčků na čtenáře, Česko zpívá koledy. V rámci projektu Města a obce čtou se konalo čtení pro děti, trénování paměti, scénické čtení a promítání filmu Mamma Mia v zahradě Dělnického domu. U příležitosti Masopustu a Adventu navštívily knihovnu děti z místní základní školy.

.

.

ROK 2016

K 31. 12. 2016 obsahovala knihovna celkem 3524 svazků, z toho 794 knih naučné literatury a 2730 knih krásné literatury. Z fondu lounské knihovny si v průběhu roku vypůjčila knihovnice Růžena Horáková 327 knih. V letošním roce byla zřízena a vybavena knihobudka na Tyršově náměstí. V roce 2016 navštívili čtenáři knihovnu 1352x a vypůjčili si 1820 knih a 818 periodik.  405 návštěv bylo z důvodu použití veřejného internetu, 119 návštěvníků kulturních a 265 vzdělávacích akcí.. Registrovaných čtenářů je 62, z toho 28 dětí do 15 let. Knihovnice  pravidelně navštěvuje odborné semináře. V letošním roce např. na téma: Scénické čtení, Katalogizace knih, Dětské lekce a.j..

Knihovna se tradičně účastní projektu Města a obce čtou, Pasování prvňáčků na čtenáře, Česko zpívá koledy, pořádají se zde besedy (s Policií ČR, na téma - Advent, Velikonoce)  a tvoří zde své výrobky Klub 6 – 99. Knihovnu navštěvují v rámci vzdělávacího programu děti ze Základní a mateřské školy v Cítolibech.

2016

Na Tyršově náměstí v prostoru Dětského hřiště je nově umístěna knihobudka. Na podnět knihovnice a pracovnic úřadu ji vyrobil Pavel Menčík a vyzdobila ji Ivana Koptová ml.. Všem za nápad i realizaci děkuji, zatím máme samé kladné ohlasy, řekl starosta Petr Jindřich redakci Cítolibského zpravodaje.

2016

15.12.2016 byla v Místní knihovně v Cítolibech pro děti pořádána Nadačním fondem K. B. Kopřivy přednáška na téma Advent (přednášející Jaroslav Bárta).
.

ROK 2015

K 31.12.2015 měla Místní knihovna pod vedením Růženky Horákové registrováno 75 čtenářů, z toho 29 do 15ti let. Roční poplatek je 20,- Kč za osobu. Stav knihovního fondu je 3.509 knih - 2715 titulů krásné literatury a 794 naučné. Knihovna odebírá 5 titulů periodik: Vlastu, Květy, Sluníčko, Dekor a Čtyřlístek.
Otevřeno je v pondělí od 16.00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin, návštěvníci mají k dispozici internet.
29.4.2015 schválila RM nový Knihovní řád s platností od 1.5.2015.
Ve dnech 24. – 30.6.2015se knihovna zúčastnila kooperativního projektu Města čtou, jehož součástí bylo např. Pasování prvňáčků na čtenáře, Listování z knihy Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla, letní výtvarné dílny, autorské či scénické čtení.

2015

9.12.2015 se cítolibská knihovna připojila k akci Česko zpívá koledy.

2015

.

ROK 2014

Knihovna v Cítolibech mí 76 registrovaných čtenářů, z toho 35 dětí do 15ti let. Poplatek je 20,- Kč za rok. Otevírací doba je pět hodin týdně – v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin. V roce 2014 bylo zakoupeno 46 nových knih (33 beletrie a 13 naučných), takže v knihovním fondu je 3.492 knih – 794 kusů naučné a 2698 ks krásné literatury.
6.6. proběhlo v knihovně historicky první pasování prvňáčků na čtenáře pod záštitou Městské knihovny Louny, kterého se zúčastnilo celkem 13 dětí z Cítolibské ZŠ. Pasovány byly nejen děti na čtenáře, ale i jejich třídní učitelka Marcela Honcová na „rytířku Řádu krásného slova“.2014 Na 570 míst v Česku a deset míst v zahraničí si ve středu 10. prosince v podvečer přišlo zazpívat podle odhadů přes 70 tisíc lidí v rámci unikátní akce Česko zpívá koledy s regionálním Deníkem. Na náměstích a návsích, v kostelech, před školami či obchodními centry se přesně v 18 hodin rozeznělo pět známých koled Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den přeslavný jest k nám přišel a Pásli ovce valaši. Zpívání uzavřely stejně jako loni populární Vánoce, Vánoce přicházejí. Cítoliby se připojily zpíváním v místní knihovně.

2014

V týdnu od 9. do 16.7.2014 proběhl v areálu zahrady Dělnického domu kooperativní projekt měst a knihoven Města čtou 2014 do kterého se Cítoliby zapojily. Každý den byl od 13 hodin otevřen stan s knihami a časopisy, kde si mohli návštěvníci číst a relaxovat na sedacích vacích a v houpacích sítích. Denně od 17ti hodin akci doprovázel kulturní program.

2014
.

ROK 2013

K 31. 12. 2013 evidovala knihovna celkem 3446 svazků z toho 2665 beletrie a 781 naučné literatury. Odebírají se čtyři periodika: Vlasta, Květy, Sluníčko a Čtyřlístek. V roce 2013 navštívili čtenáři knihovnu 1094x a vypůjčili si 2294 x knihu nebo časopis: dospělí 810 svazků beletrie a 267 naučné literatury, děti 457 beletrie a 145 naučných knih. Periodika byla vypůjčena 615x. Registrovaných čtenářů je 58, z toho dětí do 15 let dvacet, takže v průměru si jeden čtenář vypůjčil 30 knih a 11 časopisů.
Koncem loňského roku se knihovna přestěhovala do zrekonstruovaných prostor v přístavku Dělnického domu. Knihovnice Růžena Horáková rozšířila výpůjční dobu na dva dny v týdnu: v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek od 15:00 do 18:00 hodin. Čtenáři mají možnost připojit se i na internet, tuto službu využili v roce 2013 celkem 227x.

2013

Naše knihovnice a cítolibská rodačka Růženka Horáková je zakládající členkou divadelního souboru Třetí věk, který funguje při lounské knihovně. Letos soubor přivezl z 56. ročníku přehlídky Wolkrův Prostějov dvě ocenění a to Cenu diváka a Cenu poroty s nominací na Jiráskův Hronov za autorskou hru Stáří není pro zbabělce. V prostorách knihovny se každý čtvrtek od 17:00 – 18:00 hodin scházejí členové Klubu 6-99, kteří se pod vedením Marcely Rybákové a Blanky Hejlíkové věnují výtvarným a rukodělným činnostem, vyrábějí např. šperky, drobné dárky na akce pořádané městysem, výzdobu sálu aj.

2013

Od května 2013 umožnil Úřad městyse Cítoliby Janě Zapletalové využít prostory knihovny 1x za 6 týdnů pro pedikérské služby. Občané tedy mohou v Cítolibech využívat nejenom služeb manikérky Alžběty Kolingerové, ale i místní pedikérky.

.

ROK 2012

K 31. 12. 2012 čítal knihovní fond 3420 svazků z toho 2639 knih krásné literatury a 781 naučné. Čtenáři navštívili knihovnu 879 x a vypůjčili si 192x naučnou literaturu pro dospělé, 824x krásnou literaturu pro dospělé, 114x naučnou literaturu dětskou,283x krásnou literaturu dětskou a 634x proběhla výpůjčka časopisů. V tomto roce bylo registrováno v místní knihovně 42 čtenářů z toho 19 do 15 let. Čtenáři využívají i knihovní fond z Lounské knihovny, který je zapůjčován formou výměnných souborů. Knihovnice Růženka Horáková má pro veřejnost otevřeno každý čtvrtek od 15.00 do 18:00 hodin. Pro malé čtenáře připravuje vědomostní kvízy a výtvarné soutěže. V knihovně je přístupný i internet pro veřejnost (94x využit).

2012

V průběhu měsíce listopadu se knihovna přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v přístavbě Dělnického domu. Původní prostory využívá Úřad městyse jako archiv.

2012

knihovnaknihovnaknihovna 
knihovnaknihovnaknihovna knihovna
knihovna - klubovnaknihovna - klubovnaknihovna - klubovna
.

ROK 2011

Knihovní fond obsahuje 3.453 knih, z nichž je 2.671 svazků krásné literatury a 782 naučné. Městská knihovna Louny zapůjčila do Cítolib v roce 2011 422 knih z výměnných souborů. Registrováno je 49 čtenářů z toho 23 do 15 let. Knihovna byla navštívena v letošním roce 817x, vypůjčeno bylo 1982 knih a časopisů – naučné literatury pro dospělé 199 knih, krásné literatury pro dospělé 752 knih, naučné pro děti 96 knih a krásné dětské 365 knih. Časopisy byly vypůjčeny 570x. Knihovnice Růženka Horáková připravuje pro děti vědomostní kvízy, malí čtenáři si v knihovně malují obrázky k různým tématům. Otevřeno je každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin.
.

ROK 2010

Knihovnu i v tomto roce vedla paní Růžena Horáková, registrováno bylo 47 čtenářů, kteří navštívili knihovnu 852x a vypůjčili si 1569 knih. Z toho: beletrie pro dospělé 903x, naučná pro dospělé 281x, beletrie pro děti 254x, naučná pro děti 131x. Časopisy si čtenáři vypůjčili 579x. Bylo nakoupeno 48 nových knih a knihovna odebírala tyto časopisy: Květy, Vlastu, Sluníčko, Mateřídoušku, ABC a Čtyřlístek. Pravidelně jsou dováženy knihy z výměnného fondu Lounské knihovny. Otevřeno bylo každý čtvrtek od 15:00 – 18:00 hodin. Paní knihovnice se věnuje dětem, převážně romským, se kterými čte, kreslí a zpívá. Dvakrát v roce proběhla beseda s dětmi z Mateřské školky v Cítolibech – 29. 3. a 11. 11. 2010.
.

ROK 2009

Místní knihovna pod vedením Růženy Horákové má otevřeno každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hodin. Navštěvují ji především děti z romské komunity, které zde s knihovnicí plní různé soutěže, malují si a čtou. Knihovna je také místem setkání lidí důchodového věku, kteří si vyměňují dojmy z přečtených knížek. Registrovaných čtenářů je 52 z toho dětí do 15 let 25. Knihovna evidovala v roce 2009 celkem 891 návštěv, při kterých bylo vypůjčeno 2008 knih a časopisů – z toho naučná literatura pro dospělé 409 x, krásná literatura pro dospělé 631 x, naučná literatura pro děti 315 x, krásná literatura pro děti 270 x a časopisy 383 x. V letošním roce zakoupil Úřad městyse do knihovny 16 knih (8 naučných a 8 beletrie) za 9.746,- Kč a předplatil 6 titulů časopisů za 5.071,- Kč (Sluníčko, Mateřídouška, ABC, Čtyřlístek, Vlasta a Květy).
2009
.

ROK 2008

K 31. 12. 2008 obsahovala knihovna celkem 5604 svazků V roce 2008 navštívili čtenáři knihovnu 917x a vypůjčili si 1960 knih. Městys Cítoliby zakoupil v letošním roce 71 nových knih, z toho 50 svazků beletrie a 21 naučné literatury.  Registrovaných čtenářů je 55, z toho dětí do 15 let 24.

RM schválila v červenci letošního roku žádost o zakoupení rozšíření knihovnického softwaru Clavius  do 10000 svazků za cenu 7.735,- Kč vč. DPH z důvodu nárůstu knih v majetku knihovny. 

Knihovnice Růženka Horáková obdržela 28. 3. 2008 čestné uznání za mimořádný osobní přínos knihovnice v roli knihovny v obci v soutěži „Knihovna regionu 2007“  (kategorie neprofesionální knihovny regionu uděluje Regionální organizace svazu knihovníků). Dále se MLK účastnila následujících projektů: 1. 4. Projekt Motýli (pamětní list), 14. 5. Knihovna knihovně – Univerzita třetího věku – procházka s výkladem, 7. 10. Loutkové divadlo – pohádka pro děti ze ZŠ 1. – 3. třída, 9. 10. Soutěž „Znáš své bydliště?“ pro děti ze ZŠ Cítoliby 4. – 5. třída, 14. 10. Z pohádky do pohádky – program pro děti z MŠ Cítoliby, 31. 10. Účast na projektu „Dům, který mám rád“ (pamětní list), 4. 11. Společné čtení spojené s autogramiádou z knihy Lounské příběhy a pověsti s autorkou Květou Marešovou a ilustrátorkou Jitkou Andrlovou.

2008

.

ROK 2007

K 31. 12. 2007 měla MLK Cítoliby 61 registrovaných čtenářů, z toho 28 do 15 let. Knihovna evidovala 897 návštěv při kterých bylo vypůjčeno 2720 knih, z toho 457 svazků naučné a 888 svazků krásné literatury pro dospělé, 522 x byla zastoupena naučná literatura pro děti a 853 x krásná literatura pro děti. Stav knihovního fondu ke konci roku činil 3306 svazků. Fond knihovny se v tomto roce rozrostl o 102 svazků – 66 beletrie a 36 naučné literatury. Pod vedením knihovnice paní Růženky Horákové rozvíjejí mladí čtenáři i výtvarný talent a zapojují se do různých soutěží. Otevřeno je každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
.

ROK 2006

K 31. 12. 2006 obsahovala knihovna celkem 3204 svazků, z toho 706 svazků naučné literatury a 2498 svazků beletrie. V roce 2006 navštívili čtenáři knihovnu 694x a vypůjčili si 2557 knih. Z výměnného fondu lounské knihovny bylo čtenářům zapůjčeno 433 knih. Novinkou je prodloužení výpůjční doby o hodinu, knihovna je otevřena každý čtvrtek od 15.00-18.00 hodin. Knihovna byla vybavena novým počítačem a poskytuje občanům možnost připojení na Internet. Knihovnice paní Horáková se věnuje též dětským čtenářům pro které vymýšlí různé soutěže, ať již znalostní či výtvarné.
Od 1. 6. prodlužuje místní knihovna výpůjční dobu o hodinu, otevřeno má každý čtvrtek od 15-18 hodin.
.

ROK 2005

Byla dokončena katalogizace knih. Cítolibská knihovna obsahuje přes 3200 svazků, včetně výměnného fondu z lounské knihovny, který se několikrát za rok obměňuje.V roce 2005 navštívili čtenáři knihovnu 743 x a vypůjčili si 2448 titulů. Bylo zakoupeno 24 nových titulů, převážně dětských knížek. Také byly pořízeny dva nové regály na knihy a tak celá knihovna působí hezkým dojmem, což ocenila i ředitelka Městské knihovny v Lounech paní Dagmar Bahnerová. Knihovnice paní Horáková se věnuje s dětskými čtenáři i výtvarným činnostem a vždy mají knihovnu příjemně vyzdobenou.
2005
.

ROK 2004

Díky grantu, který poskytla Národní knihovna v Praze a iniciativě OÚ je v knihovně zřízen internet pro veřejnost. Každé pondělí a středu odpoledne, nebo po dohodě dopoledne, je možno internet využívat až do 18.00 a 17.00 hodin. Čtvrtek odpoledne je vyhrazen i nadále na půjčování knih, které bylo převedeno, jako první na okrese v místní knihovně, do elektronické podoby. Knihovnicí je stále paní Věra Pokorná, které pomáhá paní Růžena Horáková. Internet obsluhuje Hana Gruntová-Kolingerová.
Byl schválen nový Knihovní řád Obecní knihovny. Roční poplatek za výpůjčné činí 20,- Kč.
2004
.

ROK 2003

V roce 2003 bylo v knihovně půjčeno celkem 2.133 knih a časopisů- Je to za posledních 7 let nejnižší počet. Důvodem je postupné snižování počtu dětských čtenářů. Například dětské beletrie se půjčilo o polovinu méně než v roce 1998.
.

ROK 2002

Knihovnice – Věra Pokorná, pomocnice Růžena Horáková. Knihovna v Dělnickém domě - 1. patro.

.

ROK 2001

Knihovnice – Věra Pokorná, pomocnice Růžena Horáková. Za rok 2001 byla knihovna otevřena celkem 44krát. Celkově bylo vypůjčeno 2.179 knihovních jednotek, včetně časopisů. Čtenářů z řad dětí navštívilo knihovnu 280, dospělých 294. Oproti předcházejícím letům knihovnu navštěvuje více dospělých čtenářů než dětí. OÚ zakoupil pro knihovnu celkem 57 nových knih, 26 určených pro dospělé a 31 pro děti. Také již několik let finančně zajišťuje půjčování knih z Městské knihovny v Lounech.
.

ROK 2000

Knihovnice - Věra Pokorná, pomocnice Růžena Horáková. Zapsáno 121 čtenářů, z toho 69 dětí. Celkem čtenáři navštívili knihovnu 702x a půjčili si 2.431 knih a časopisů. Za rok 2000 bylo zakoupeno 21 nových knih: 7x naučná literatura pro dospělé, 2x beletrie, 7x naučná literatura pro děti a 5x dětská beletrie.
kniha

Historie

Zákon ze dne 22.7.1919 nařizoval zřizování veřejných knihoven. Toto kulturní opatření mělo, v budoucnu, dalekosáhlý vliv na povznesení úrovně vzdělání nejširších vrstev, lidových vrstev, které neměly prostředky na opatření dobré četby. V Cítolibech se sešla ustavující schůze knihovní rady dne 5.2.1921. Předsedou byl zvolen řídící učitel J. Malý, knihovníkem V. Kučírek. V obci aktivně pracovalo několik spolků, které podporovaly knihovnickou činnost, jak finančně, tak darem zábavných i naučných knih. Ve fondu jsou stále knihy, které mají na titulních stránkách razítko spolku, který je pro čtenáře pořídil. Ve prospěch knihovny šle i výnos z některých ochotnických představení, příspěvky od obce, subvence od ministerstva nár. osv.. V roce 1923 tvořil knižní fond 500 svazků, v roce 1929 už 1090 svazků a výpůjček z knihovny využívalo přes 100 čtenářů! Během doby změnila knihovna několikrát své působiště: "na Mejtě", zámek, dělnický dům.    

Městys

Svátek

Svátek má Bořek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Nepřehlédněte

TÁBOR

předchozí ročníky:

Pravidelné akce

klub69

SKCkočárkoik

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Najdete nás také zde

facebook

insta

Rozpočet městyse

rozpocet

Monitor - kompletní přehled veřejných financí

Zveřejnění

profil zadavatele veřejných zakázek


Usnesení Zastupitelstvaa rady Obce

Městys Cítoliby