Navigace

Obsah

MÍSTNÍ KNIHOVNA

Zeměšská 219, 439 02  Cítolibyknihovnice

tel. 415 691 134; e- mail: knihovna@obec-citoliby.cz

knihovnice:

RŮŽENA HORÁKOVÁ
tel. 723 687 420

 

Otevírací doba:

pondělí   od 16.00 do 18.00 hod
čtvrtek   od 15.00 do 18.00 hod

 

V rámci knihovny od 17.00 do 18.00 se každé pondělí schází Klub 6-99.

Veřejný internet je přístupný dle otevírací doby knihovny.


 

Historie:

Zákon ze dne 22.7.1919 nařizova zřizování veřejných knihoven. Toto kulturní opatření mělo, v budoucnu, dalekosáhlý vliv na povznesení úrovně vzdělání nejširších vrstev, lidových vrstev, které neměly prostředky na opatření dobré četby. V Cítolibech se sešla ustavující schůze knihovní rady dne 5.2.1921. Předsedou byl zvolen řídící učitel J. Malý, knihovníkem V. Kučírek. V obci aktivně pracovalo několik spolků, které podporovaly knihovnickou činnost, jak finančně, tak darem zábavných i naučných knih. Ve fondu jsou stále knihy, které mají na titulních stránkách razítko spolku, který je pro čtenáře pořídil. Ve prospěch knihovny šle i výnos z některých ochotnických představení, příspěvky od obce, subvence od ministerstva nár. osv.. V roce 1923 tvořil knižní fond 500 svazků, v roce 1929 už 1090 svazků a výpůjček z knihovny využívalo přes 100 čtenářů! Během doby změnila knihovna několikrát své působiště: "na Mejtě", zámek, dělnický dům.

Současnost:

Dnes knihovnu najdeme v budově Úřadu městyse, tj. v dělnickém domě. K 31.12.2006 obsahovala knihovna 3204 svazků, z toho 2498 svazků beletrie, 706 svazků naučné literatury, najdeme zde časopisy pro děti: Mateřídoušku, Sluníčko, Čtyřlístek, ABC; i časopisy pro dospělé: Květy, Vlasta, výměnného fondu Instinkt, Bydlení, Domov, Zdraví, Receptář atd.

 
knihovnaknihovnaknihovna 
knihovnaknihovnaknihovna knihovna
knihovna - klubovnaknihovna - klubovnaknihovna - klubovna