Navigace

Obsah

Oprava Hasičské zbrojnice (2014 – 2018)

Velkou opravou prošla v posledních letech i Hasičská zbrojnice na Tyršově nám., kde jsme po opravě přístupové cesty a okolí v roce 2014 z dotace MMR ČR za Bílou stuhu ve Vesnici roku 2013, dosáhli na dotace na zateplení budovy, úpravu statiky v garážích a výměnu vrat.

Administrativní zajištění inženýrské přípravy a administrace dotací zajistila společnost ATIKING s.r.o..

Do výběrového řízení na zateplení Hasičské zbrojnice se v roce 2015 přihlásily celkem dvě firmy, vybrána byla společnost Lounská stavební, s.r.o.. Základním hodnotícím kritériem byla cena. Stavba byla dokončena v listopadu roku 2015. Celková cena oprav činila 4,2 tis. Kč, dotace Ministerstva životního prostředí ČR činila 85% uznatelných nákladů, tj. z nákladů na stavební část oprav. Celková zateplená plocha je 245 m2.

publicita

Do výběrového řízení na úpravu statiky v garážích a výměnu vrat Hasičské zbrojnice se v roce 2017 přihlásily celkem tři firmy, vybrána byla společnost Lounská stavební, s.r.o.. Základním hodnotícím kritériem byla cena. Stavba byla dokončena v prosinci 2017 a zkolaudována v lednu 2018. Celková cena oprav činila 737 tis. Kč, dotace Ministerstva vnitra ČR – GŘ HZS činila 50% uznatelných nákladů, tj. z nákladů na stavební část oprav.

publicitapřed opravami 

před opravou 2014po opravách - stav v roce 2018

po opravách 2018