Navigace

Obsah

Projektovou dokumentaci a administraci dotace zpracovala společnost ATIKING s.r.o..

V květnu roku 2018 jsme obdrželi informaci o přiznání dotace ve výši 1 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celková cena činila 4.952 tis. Kč, z toho oprava povrchu komunikace      4.252 tis. Kč, zbudování chodníků 558 tis. Kč, nové veřejné osvětlení a vedení rozhlasu v komunikaci 142 tis. Kč. Celkový podíl městyse po odečtení dotace činil 3.952 tis. Kč Celková plocha opravených chodníků je 323 m2 a 755m2 opravené komunikace.

Oprava navazovala na investici SČVK spočívající ve výměně vodovodního a kanalizačního potrubí provedené v roce 2017.

PŘED OPRAVOU:

 bn  bn   

PO OPRAVĚ:

bn   bn       

publicita B.Němcové