Navigace

Obsah

Rozpočet městyse Cítoliby

Rozpočet najdete také na úřední desce

 

data k 31.05.2019:

Rozpočet Cítoliby

Schválený rozpočet 19 419 150 Kč
Upravený rozpočet 26 343 219 Kč
Skutečné čerpání 26 212 706 Kč
Čerpání 99,50 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 466 000 3 046 559 3 046 559 100,00
2 830 500 4 268 439 4 268 439 100,00
1 605 000 5 191 389 5 122 073 98,66
951 650 987 663 986 207 99,85
30 000 30 000 28 742 95,81
325 000 289 948 285 948 98,62
1 404 500 2 481 158 2 481 158 100,00
200 000 327 897 327 897 100,00
4 932 000 4 736 942 4 686 068 98,93
43 500 43 100 42 939 99,63
190 000 35 616 35 600 99,96
4 215 000 4 810 646 4 807 214 99,93
226 000 93 862 93 862 100,00
19 419 150 26 343 219 26 212 706 99,50
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty