Navigace

Obsah

Rozpočet městyse Cítoliby

Rozpočet najdete také na úřední desce

 

data k 30.11.2018:

Rozpočet Cítoliby

Schválený rozpočet 19 419 150 Kč
Upravený rozpočet 25 798 449 Kč
Skutečné čerpání 22 622 102 Kč
Čerpání 87,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 466 000 3 097 284 2 767 245 89,34
2 830 500 4 133 314 4 145 920 100,30
1 605 000 5 179 389 3 418 274 66,00
951 650 926 262 908 107 98,04
30 000 30 000 26 322 87,74
325 000 325 000 263 395 81,04
1 404 500 1 818 450 1 795 308 98,73
200 000 350 000 322 218 92,06
4 932 000 5 131 634 4 315 339 84,09
43 500 43 100 42 939 99,63
190 000 217 016 35 600 16,40
4 215 000 4 321 000 4 487 573 103,85
226 000 226 000 93 862 41,53
19 419 150 25 798 449 22 622 102 87,69
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty