Menu
Městys Cítoliby
MěstysCítoliby

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 2022

ROZHLAS

...

AKTUÁLNĚ:

Vážení spoluobčané, odstrojené vánoční stromečky můžete od čtvrtka 5. 1. 2023 odkládat před své domy, k vratům sběrného dvora či hnízdům na tříděný odpad, odkud je pracovníci údržby svezou.

 

NEHLÁSÍ SE:

 

Místní knihovna bude od 22.12.2022 do 1.1.2023 uzavřena.

V sobotu 24.12.2022 v 15 hodin se v místním kostele sv. Jakuba Většího koná první vánoční bohoslužba. Zazpíváme si nejznámější vánoční koledy a můžete si odnést betlémské světlo. Srdečně zve Duchovní správa.

Jménem městyse Vám přejeme klidné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok 2023.

Vážení spoluobčané, městys Cítoliby na základě vývoje počasí vyhlašuje mimořádný kalamitní stav.
Přestože jsme vyvinuli velkou snahu udržet chodníky i silnice v dobrém stavu, počasí nám nenahrává a posypový materiál (sůl, štěrk, písek) byl nočním deštěm opětovně smyt a následně pokryt ledem.
Prosím buďme na ulicích a silnicích opatrní. Děkuji Zdeněk Vaic

Městys Cítoliby a Římskokatolická církev Cítoliby Vás tímto srdečně zvou na Adventní koncert Ivany Jirešové a Mateje Vaníka, který se koná v neděli 11.12.2022 od 16 hodin v místním kostele sv. Jakuba, vstupné je dobrovolné.

Zastupitelé městyse Cítoliby Vás tímto zvou na své 2. veřejné zasedání, které se koná v úterý 13.12.2022 od 18 hodin v Dělnickém domě. Na programu je: zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu; zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2022; rozpočtové opatření č. RO/2022/003 a pověření rady ke schválení rozpočtového opatření č. RO/2022/004; pracovní poměr zastupitele v roce 2022; zápisy výborů, aktualizace směrnice Organizační řád městyse Cítoliby, vydání směrnice O vyplácení příspěvku na odpady v Městysu Cítoliby; pracovní poměry zastupitelů v roce 2023; návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2023; plná moc k zastoupení na valných hromadách SVS a.s.; diskuze a závěr.

Místní knihovna Cítoliby Vás tímto zve na tradiční akci Česko zpívá koledy, která se koná ve středu 7.12.2022 od 18 hodin v místní knihovně.

Městys Cítoliby Vás tímto srdečně zve na mikulášské odpoledne, které se koná v pátek 2.12 od 17 do 19 hodin na sále Dělnického domu v Cítolibech. Vstupné děti zdarma, dospělí 20 korun. Masky a dobrá nálada vítány.

Městys Cítoliby ve spolupráci s obcí Lenešice pořádají Adventní zájezd do Drážďan v úterý 29.11.2022, sraz v 7.30 hod na parkovišti v Cítolibech, předpokládaný návrat po 20 hod. Závazné přihlášky do 23.11.2022 v kanceláři úřadu městyse.

Městys Cítoliby a Místní knihovna v Cítolibech Vás tímto zvou na tradiční Vánoční tvoření s KLUBEM 6-99, které se koná v sobotu 26.11.2022 od 15 hod v Dělnickém domě. Materiál si jako vždy můžete přinést vlastní, nebo jej zakoupit přímo na místě a pro děti bude připravena dílnička.

Základní a mateřská škola Cítoliby a Městys Cítoliby Vás tímto zvou na rozsvícení vánočního stromu a vánoční trhy v neděli 27.11.2022 od 16 hodin. Je pro vás připraveno tradiční vystoupení dětí a žáků v místním kostele, prodejní stánky, občerstvení, skřítkovské dílničky, vánoční oheň a fotokoutek v zahradě školy.

Sbor dobrovolných hasičů Vás tímto zve na lampionový průvod, který se koná 4. listopadu 2022. Sraz v 18 hodin u Hasičské zbrojnice, trasa povede přes vesnici směrem do bažantnice, tam pro Vás bude připraven oheň, svařák a čaj. Buřty a lampiony mějte všichni vlastní.

Upozorňujeme občany, že se v sobotu 5.11.2022 od 9 do 16 hodin bude v katastru obce Cítoliby a v Bažantnici konat hon na bažanty a zvěř škodnou a černou !!!

V úterý 8.11.2022 od 8 hodin bude v místní knihovně pedikůra.

Sbor dobrovolných hasičů Vás tímto zve do Dělnického domu na Hasičský ples, který se koná 19. listopadu 2022, nebude chybět bohatá tombola a půlnoční překvapení. Vstupenky v předprodeji u Hanky Němcové, tel. 737 347 245.

Zastupitelé městyse Cítoliby Vás tímto zvou na své ustavující zasedání, které se koná v neděli 23.10.2022 od 18 hodin v sále Dělnického domu. Na programu je: Určení ověřovatelů a zapisovatele, Schválení programu, Určení způsobu volby, Volba uvolněného starosty, Volba neuvolněného místostarosty, Volba rady, Volba kontrolního výboru, Volba finančního výboru, Stanovení výše odměn členů zastupitelstva, Diskuse a Závěr. Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib.

Upozorňujeme občany, že paní doktorka Weberová má ve dnech 24. - 27. 10. 2022 dovolenou. V nezbytných případech ji zastupuje MUDr. Holubová.

V pátek 2.9.2022 se od 16 do 18 hodin v předsálí Dělnického domu koná Zápis pro nové tanečníky do taneční školy a tanečního klubu Fénix Louny všech věkových kategorií.

V sobotu 3.9.2022 se od 13 hodin konají HRY MIKROREGIONU. Soutěžní odpoledne bude od 14 do 17 hodin, start je v zahradě Dělnického domu, stanoviště jsou rozmístěna po celé obci, následovat bude vyhlášení výsledků, občerstvení zajišťuje Restaurace Dělnický dům, celé odpoledne bude doprovázet živá hudba. Přijďte podpořit naše cítolibské družstvo. Večer zakončíme již tradičním letním promítáním filmu Srdce na dlani od 20.30 hod.

V kanceláři úřadu si můžete zakoupit vstupenky na Koncert Z NOVÉHO SVĚTA, který se koná v cítolibském kostele sv. Jakuba 17.9.2022 od 16 hodin, vstupné 300,- Kč. 

V kanceláři Úřadu městyse jsou k zakoupení vstupenky na Hudební dělňák, který se koná v zahradě Dělnického domu 27.8.2022 od 17 hodin, vstupné v předprodeji 200,- Kč. Dále si můžete zakoupit vstupenky na Koncert Z NOVÉHO SVĚTA, který se koná v cítolibském kostele sv. Jakuba 17.9.2022 od 16 hodin, vstupné 300,- Kč. 

Zastupitelé městyse Cítoliby Vás tímto zvou na své 23. veřejné zasedání, které se koná 30.8.2022 v předsálí Dělnického domu od 18 hodin. Na programu je: Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu; "Sochorův park" - prezentace společnosti Atiking s.r.o.; Investiční a stavební akce, dotace; Žádost SK Cítoliby; Rozpočtové opatření RO/2022/002; OZV Požární řád; Pronájem Restaurace Dělnický dům; Diskuze a Závěr.

Vážení spoluobčané, Městys Cítoliby Vás tímto zve na tradiční Svatojakubskou pouť. V pátek 22.7. od 17 do 24 hodin v zahradě Dělnického domu hraje k tanci i poslechu Testament. V sobotu 23.7. je pak připraven program na Tyršově náměstí, od 13 hodin Pocta Waldemaru Matuškovi, od 15 hodin dětské pásmo Máme rádi pohádky v 16 hodin vyhlášení výsledků soutěže Nejkrásnější rozkvetlé okno a okolí domu od 16.30 hodin zábavná show Romana Štabrňáka a Ernesto Čekana, od 17.30 vystoupení Jiřího Zonygyy a Kláry Vojáčkové, na pouťové zábavě od 19.30 do 24 hodin hraje k tanci i poslechu Golf, tradiční ohňostroj bude ve 22 hodin. V neděli 24.7. se pak od 16 hodin koná v místním kostele Poutní mše svatá.

MUDr. Weberová má od 25. července do 5. srpna dovolenou. V nutných případech ji zastupuje MUDr. Holubová.

Vážení občané, v celé obci postupně probíhá výměna nádob na odpad, ŽÁDÁME VÁS TÍMTO, ABYSTE NÁDOBY PONECHALI PŘED SVÝMI DOMY I PO VÝVOZU AŽ DO DOBY VÝMĚNY ZA NOVÉ A DODÁNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD!!! Děkujeme

Sportovní klub Cítoliby Vás tímto zve na Sportovní den pro mládež, který se koná v sobotu 25.6.2022 od 14 hodin na fotbalovém hřišti, připraveny jsou soutěže, sportovní zápolení, odměny a překvapení. Občerstvení zajištěno, děti mají vstup volný, doprovod platí 20,- Kč. Od 20 hodin pak klub pořádá zábavu pod širým nebem, hraje Break Out, vstupné na místě 120,- Kč.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ZAHAJUJEME REALIZACI PŘECHODU NA SVOZ ODPADU D2D !!!
Vážení občané, ŽÁDÁME VÁS TÍMTO O UMÍSTĚNÍ SVOZOVÝCH NÁDOB PŘED DOMY JIŽ TOTO ÚTERÝ 21.6.2022 a jejich ponechání zde (i naplněných) až do jejich výměny a dodání nádob na tříděný odpad (papír a plast). Dodání a případná výměna sjednaných nádob pracovníky svozové firmy bude probíhat od středy 22.6.2022. Poslední svoz dle stávajícího systému proběhne ve čtvrtek 23.6.2022. OD ČERVENCE 2022 BUDE NOVĚ SVOZOVÝM DNEM PONDĚLÍ OD 6 HODIN (nádoby k vyvezení je tedy vhodné před domy umístit vždy již v neděli večer). DĚKUJEME !!!

Restaurace Dělnický dům ve spolupráci s Městysem Cítoliby Vás srdečně zve v neděli 12.6.2022 od 14 hodin na zábavné odpoledne pro děti v zahradě Dělnického domu. Připraven je pestrý program, vystoupí klauni Pepišto a Peťula, mažoretky Čiperky, pro děti jsou připraveny soutěže, diskotéka, skákací hrad, malování na obličej, tvarování balonků a spousta dalšího. Vstupné dobrovolné, děti pouze s doprovodem dospělé osoby.

Městys Cítoliby Vás tímto zve 18.6.2022 na zájezd na hrad Střekov a Zubrnickou muzeální železnicí do muzea v přírodě v Zubrnicích. Cena zájezdu včetně cest, vstupného a jízdenky na vlak činí 450,- Kč. Rezervace v kanceláři úřadu.

Zastupitelé městyse Cítoliby Vás tímto zvou na své 22. veřejné zasedání, které se koná 30.5.2022 v předsálí Dělnického domu od 18 hodin. Na programu je: Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu, Účetní závěrka a závěrečný účet městyse za rok 2021, Darovací smlouva ppč. 67, Zápis z kontroly Finančního výboru ze dne 20.5.2022, Financování vozidla pro údržbu, Rozpočtové opatření č. RO/2022/001, diskuze a závěr.

Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby Vás tímto srdečně zve na Staročeské máje, které se konají v sobotu 28.5.2022. Průvod obcí začíná ve 13 hodin u hasičské zbrojnice, Staročeská beseda pod Májí bude mezi 16 a 17 hodinou, následuje sousedské posezení s občerstvením a hudbou.

V kanceláři Úřadu městyse jsou k zakoupení vstupenky na divadelní představení KŠANDA, které se koná v Dělnickém domě 18.5.2022 od 19 hodin. Vstupné 350,- Kč. Cítolibští senioři nad 65 let mají vstup zdarma - vstupenky si mohou vyzvednout v kanceláři úřadu městyse.

V neděli 22.5.2022 jedou hasiči pro májky. Odjezd od hasičské zbrojnice v 8 hodin. Každá pomocná ruka vítána.

Nácvik besedy na Staročeské máje se koná od 27.2.2022 každou neděli od 13 hodin v hasičské zbrojnici.

V neděli 8.5.2022 od 11 do 11.45 hod bude v prostoru před kostelem probíhat očkování proti vzteklině.

TUTO NEDĚLI 8.5.2022 SE NÁCVIK BESEDY U HASIČSKÉ ZBROJNICE VZHLEDEM K ZÁVODŮM KONÁ OD 16 HODIN !!!

Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby Vás tímto srdečně zve na Pálení čarodějnice, které se koná v sobotu 30.4.2022 od 17 hod u hasičské zbrojnice. Každý čarodějný kostým bude odměněn, je pro Vás připraven táborák a malé občerstvení, buřty si přineste vlastní.

Vážení spoluobčané, navrácení zvonu sv. Václava do zvonice kostela sv. Jakuba v Cítolibech proběhne ve středu 27.4.2022 v 9 hodin. Zvon bude k vidění v kostele 23.4.2022 od 16 hodin s tím, že od 18 hodin bude bohoslužba, kdy nově zrestaurovanému zvonu požehná generální vikář Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek.

19. 4. - 22. 4. 2022 budou v obci prováděny odečty elektroměrů.

Základní škola a Mateřská škola Cítoliby Vás srdečně zve na Den otevřených dveří v obou budovách v úterý 22.3.2022 od 9 do 15.30 hodin.

V kanceláři Úřadu městyse Cítoliby jsou k zakoupení vstupenky na divadelní představení v Divadle Broadway Láska nebeská 8.4.2022, Maškarní ples 9.4.2022 a divadelní představení Kšanda v Dělnickém domě 18.5.2022.

Vážení spoluobčané, Městys Cítoliby schválil pomoc osobám prchajícím před válkou v Ukrajině. Pokud máte zájem se zapojit, můžete nám na adresu UKRAJINA@obec-citoliby.cz, nebo telefonicky na číslo 415 691 134 předat informaci o nabídce prostor k ubytování osob či darování základního vybavení do bytů. Nic nám nevozte – shromažďujeme informace a v případě, že Vaši nabídku využijeme, osobně ji u Vás naši pracovníci vyzvednou. Děkujeme

Zastupitelé městyse Cítoliby Vás tímto zvou na své 21. veřejné zasedání, které se koná 3.3.2022 v předsálí Dělnického domu od 18 hodin. Na programu je: Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu, zpráva o činnosti, diskuze a závěr.

V pondělí 31.1.2022 bude od 8.00 do 10.30 hodin v místní knihovně pedikůra.

Datum vložení: 22. 12. 2022 9:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2023 10:42
Autor:

Městys

Svátek

Svátek má Viola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Nepřehlédněte

TÁBOR

předchozí ročníky:

Pravidelné akce

klub69

SKCkočárkoik

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Najdete nás také zde

facebook

insta

Rozpočet městyse

rozpocet

Monitor - kompletní přehled veřejných financí

Zveřejnění

profil zadavatele veřejných zakázek


Usnesení Zastupitelstvaa rady Obce

Městys Cítoliby