Navigace

Obsah

Vítání občánků

Vítání občánků

Sociální komise a rada městyse se rozhodly letošní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ uspořádat tradičně v sále Dělnického domu. Zářiový termín byl naplánován opět po roce, s ohledem na jarní protiepidemiologická opatření.

Na sobotu 4. 9. 2021 od 15.00 hodin byly pozvány děti narozené do 31. 7. 2021, společně se svými rodiči, prarodiči, ale i s ostatními blízkými. Slavnostního odpoledne se zúčastnilo všech 9 pozvaných dětí – 3 dívky a 6 chlapců.

Dovolte, abychom vám „nové“ občánky Cítolib představili od nejstaršího: Jakub Rys, Jakub Korf, Viktor Kalvoda, Sedrik Sinu, Adéla Kluiberová, Adéla Kopřivová, Tobiáš András, Ellen Sáblová a Vladimír Šebánek.

Po úvodním přivítání slavnostní atmosféru doplnily děti spolu s paní učitelkami z místní mateřské školy svým připraveným kulturním programem. Následoval oficiální projev pana starosty, zápis dětí, ale i rodičů do pamětní Knihy zápisů o uvítání do života. Maminky z rukou pana místostarosty obdržely květinu a tatínkové drobné dárky pro nejmenší, včetně aktuální knihy o Cítolibech a ručně vyrobeného přáníčka Klubem 6-99

Celou akci zorganizovaly členky sociální komise. Za což jim patří obrovské poděkování.

Za sociální komisi - předsedkyně Lenka Hronková