Navigace

Obsah

Knihovník Ústeckého kraje 2019

Dne 30.9.2019 proběhlo vyhlášení vítězů soutěže Knihovník Ústeckého kraje 2019 naše knihovnice Růžena Horáková získala ocenění obětavou činnost při práci s menšinami.

Blahopřejeme a děkujeme za odvedenou práci.

Kancelář úřadu Městyse Cítoliby

Knihovník Ústeckého kraje

Krajská knihovna ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP od roku 2015 vyhlašují každoročně ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“.
Cena je určena knihovnicím a knihovníkům ve veřejných knihovnách v obcích a městech s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0 a oceňována je jejich aktivní činnost, jíž rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, kde knihovna působí.
Návrhy na nominace pracovníků knihoven se podávají písemně nebo pomocí webového formuláře do konce května.

Více informací: Pravidla k ocenění “Knihovník Ústeckého kraje”

„KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2019“

  1. místo: Mgr. Věra Jaborová, Místní knihovna Hrobce, region Litoměřice
  2. místo: Vlasta Součková, Městská knihovna v Trmicích, region Ústí nad Labem
  3. místo: Alena Veselá, Místní knihovna v Měrunicích, region Teplice

Dále komise navrhla speciální ocenění: za dlouhodobou a obětavou činnost v knihovně Marcele Smolíkové z Místní veřejné knihovny Málkov (region Chomutov), za obětavou činnost v knihovně Anitě Hermannové z Obecní knihovny v Horním Podluží (region Děčín) a za obětavou činnost při práci s menšinami Růženě Horákové z Místní knihovny Cítoliby (region Louny).

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění se uskutečnilo 30. 9. 2019  v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem. Během slavnostního večera proběhl i křest publikace Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

https://www.svkul.cz/pro-knihovny/knihovnik-usteckeho-kraje/