Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

DESATERO

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO


ostatní, náš tip | 23. 8. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
MP

MARIUS PEDERSEN - VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

ŘIDIČ / ŘIDIČKA celý text

ostatní, náš tip | 23. 8. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
ROZHLAS

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 2019


ostatní, náš tip | 19. 8. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
!

POZOR! V Ústeckém kraji byla vyhlášena smogová situace. Senioři, nemocní a malé děti by neměli vycházet ven!!!

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

Vydáno: středa, 26.06.2019 v 13:27 SELČ (26.06.2019 v 11:27 UTC) Pro území: Ústecký krajPro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférického OZONU.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ.html.Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se dnes nepředpokládá.Informace pro veřejnost:

Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí. celý text

ostatní | 26. 6. 2019 | Autor: Eva Parkmanová
pedikůra

PEDIKŮRA 15.8.2019

v místní knihovně celý text

ostatní, náš tip | 21. 6. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
logo zš a mš

Volná pracovní místa v ZŠ a MŠ Cítoliby


ostatní, náš tip | 19. 6. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
inzerát na ředitele / ku ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ O KONKURSNÍM ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE / KU ZŠ A A MŠ CÍTOLIBY

... více informací na úřední desce celý text

ostatní, náš tip | 13. 6. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
7. zm

Informace o konání 7. veřejného zasedání zastupitelstva městyse


ostatní, náš tip | 11. 6. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
6.ZM

Informace o konání 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

v předsálí DD celý text

ostatní, náš tip | 23. 5. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
leták

KOTLÍKOVÉ PŮJČKY - KOTLÍKOVÉ DOTACE

informace pro majitele RD celý text

ostatní, náš tip | 6. 5. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
pedikůra

PEDIKŮRA 20.6.2019

v místní knihovně celý text

ostatní, náš tip | 2. 5. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
viden

Zájezd do Vídně

Hlavní cíl: návštěva zámecké zahrady v Neuwaldeggu, kde jsou k vidění tzv. "cítolibští trpaslíci", tedy sochy, které pocházejí z cítolibského zámeckého parku. celý text

ostatní | 24. 4. 2019 | Autor: Miroslava Kacetlová
pedikůra

PEDIKŮRA 2.5.2019

v místní knihovně celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
odpočty elektro

ODPOČTY ELEKTROMĚRŮ

V sobotu 13.4. v pondělí 15.4. a v úterý 16.4.2019 budou zaměstnanci ČEZ provádět odpočty elektroměrů. celý text

ostatní, náš tip | 11. 4. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
pneu eltna

KAM S POUŽITÝMI PNEUMATIKAMIl?

Místa zpětného odběru pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

Výrobci/dovozci pneumatik – tzv. povinné osoby, plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik v individuálním systému (samostatně, organizačně, technicky na vlastní náklady) nebo prostřednictvím kolektivního systému, kdy právnická osoba oprávněná k provozování kolektivního systému zajišťuje společné plnění povinností výrobců, kteří pneumatiky uvádí na trh. V současné době funguje v České republice jeden kolektivní systém, a to ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA). Na webových stránkách MŽP naleznete seznam povinných osob včetně informace, zda plní své povinnosti účastí v kolektivním systému nebo samostatně.

Individuálně plnící výrobci/dovozci vytvářejí svá sběrná místa pro pneumatiky, přičemž sběrnou síť provozuje i uvedený kolektivní systém ELTMA. Existují tedy dva seznamy míst pro zpětný odběr pneumatik. V níže přiloženém souboru je uveden seznam míst zpětného odběru, který byl vytvořen na základě informací uvedených v ročních zprávách jednotlivých individuálně plnících výrobců za rok 2016. Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA je pak souborem adres provozovatelů, se kterými má smlouvu o zřízení místa zpětného odběru kolektivní systém ELTMA, který tímto způsobem zajišťuje plnění zákonných povinností pro své účastníky. Tento seznam je průběžně aktualizován.

V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).

https://www.eltma.cz/sberna-mista
celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
zú

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV - AKCE PITNÁ VODA

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem připravil pro občany ČR akci "Pitná voda".

Občané si mohou vybrat ze 2 variant analýz pitné vody.

1/ Informativní rozbor pitné vody - slouží občanům, kteří si potřebují ověřit kritické ukazatele pitné vody.

2/ Rozbor pitné vody dle přílohy č. 5 - Pitná voda - bez ovlivnění vodou povrchovou.

Více informací o cenách a době trvání najdete v přiložených letáčcích.
celý text

ostatní, náš tip | 1. 4. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
zápis

ZÁPIS DO ZŠ a MŠ

do 1. třídy - škola
a k předškolnímu vzdělávání - školka celý text

ostatní, náš tip | 11. 3. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
5 zm

Informace o konání 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

od 18 hodin celý text

ostatní, náš tip | 4. 3. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
pedikůra

PEDIKŮRA 14.3.2019

od 8 do 11 hodin v místní knihovně celý text

ostatní | 21. 2. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
ODPOČTY VODY

ODPOČTY VODY

Od 1. února bude v obci provádět pracovník Severočeských vodáren odečty vodoměrů. V případě nepřítomnosti, napište stav vodoměru (černá čísla) a nechte je na viditelném místě. Pokud máte vodoměry v šachtách a špatně dostupných místech, prověřte předem jejich stav a dosažitelnost vodoměru. celý text

ostatní, náš tip | 1. 2. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
bagr

DARUJEME ZEMINU !!!

Městys Cítoliby daruje za odvoz podorniční zeminu z deponie za hřbitovem.
Bližší informace v kanceláři úřadu. celý text

ostatní | 4. 1. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
STROMKY

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Od pondělí 7.1.2019 bude probíhat svoz vánočních stromků. Žádáme občany, aby je v umístili před své nemovitosti. Uložit je též můžete k vratům ocelokolny. celý text

ostatní | 4. 1. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
hledáme uklízečku

Hledáme uklízečku - provozní pracovnici

prostor Dělnického domu v Cítolibech (úřad, sál, knihovna) celý text

ostatní, náš tip | 21. 12. 2018 | Autor: Blanka Hejlíková
ROZHLAS 2018

HLÁŠENÍ V MÍSTNÍM ROZHLASE 2018


ostatní, náš tip | 20. 12. 2018 | Autor: Blanka Hejlíková
PEDIKŮRA

PEDIKŮRA 24.1.2019

v MÍSTNÍ KNIHOVNĚ od 10.00 do 13.00 hodin celý text

ostatní, náš tip | 19. 12. 2018 | Autor: Blanka Hejlíková
4. M

INFORMACE O KONÁNÍ 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CÍTOLIBY

VE ČTVRTEK 13.12.2018 OD 18 HODIN V PŘEDSÁLÍ DĚLNICKÉHO DOMU celý text

ostatní, náš tip | 6. 12. 2018 | Autor: Blanka Hejlíková
pedikůra

PEDIKŮRA 13.12.2018

v MÍSTNÍ KNIHOVNĚ od 7.30 do 11.00 hodin celý text

ostatní | 23. 11. 2018 | Autor: Blanka Hejlíková
3.ZM

INFORMACE O KONÁNÍ 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CÍTOLIBY

VE STŘEDU 28.11.2018 OD 15 HODIN V DĚLNICKÉM DOMĚ celý text

ostatní, náš tip | 21. 11. 2018 | Autor: Blanka Hejlíková
2. zm

POZVÁNKA NA 2.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

VE STŘEDU 14.11.2018 OD 18 HODIN V PŘEDSÁLÍ DĚLNICKÉHO DOMU celý text

ostatní | 8. 11. 2018 | Autor: Blanka Hejlíková
1.ZM

POZVÁNKA NA 1.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

VE ČTVRTEK 1.11.2018 OD 18 HODIN V PŘEDSÁLÍ DĚLNICKÉHO DOMU celý text

ostatní, náš tip | 25. 10. 2018 | Autor: Blanka Hejlíková
první předchozí
ze 4
poslední