Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Přerušení dodávky vody.

Přerušení dodávky pitné vody v ulici Skladatele Kopřivy

10. 12. 2019 v době od 8:00 - 12:00 hodin bude přerušena v ulici Skl. Kopřivy z důvodu havárie dodávka vody. celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Eva Parkmanová
Upozornění na nekalé praktiky!

Upozornění!!!

UPOZORNĚNÍ!!! Upozorňujeme na nekalé praktiky neznámé společnosti, jejíž pracovnice se představují jako jakýsi stavební bytový servis a volají z pražského telefonu č. 295 562 127. Odvolávají se na údajný nový zákon, který ukládá povinnost kontroly oken v domech a dožadují se velmi razantně tuto záležitost s oslovenými řešit. ŽÁDNÁ TAKOVÁ POVINNOST NEEXISTUJE, buď rovnou zavěste nebo je nekompromisně odmítněte. celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Eva Parkmanová
ROZHLAS

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 2019


ostatní, náš tip | 28. 11. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
10. ZM

Informace o konání 10. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

OD 18 HOD V PŘEDSÁLÍ DD celý text

ostatní, náš tip | 19. 11. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
pedikůra

PEDIKŮRA 12.12.2019

od 8 do 11 hod celý text

ostatní, náš tip | 18. 11. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
Vánoční svátky 2019

Mezi svátky máme zavřeno


ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
kominík

KOMINICKÉ SLUŽBY 2019

Nabízíme občanům možnost kontroly spalinových cest a čištění komínů. termín 28. a 29. 11.2019. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři Úřadu městyse Cítoliby buď telefonicky 415691134 nebo emailem urad@obec-citoliby.cz. Uvádějte: jméno, příjmení, adresu a tel. číslo.
Ceny pro hromadné kontroly vesnic jsou:
- kontrola a čištění 1 spalinové cesty - 500,- Kč
- kontrola a čištění další spalinové cesty na stejném domě u stejného zákazníka - 300,- Kč
- pouze kontrola - 350,- Kč
- pouze čištění - 350,- Kč
- doprava zdarma celý text

ostatní, náš tip | 8. 11. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
mudr

Dovolená MUDr. Weberové

Od 21. do 25. 10. má MUDr. Anna Weberová dovolenou. Zastupuje ji MUDr. Holubová v Lounech. celý text

ostatní | 17. 10. 2019 | Autor: Eva Parkmanová
oznánemí

KOMPOSTÉRY - PRVNÍ VLNA

Vážení spoluobčané,

O kompostéry zažádalo celkem 158 občanů a obec má v současné chvíli k dispozici 111 kusů kompostérů z dotace přiznané Mikroregionu Lounské Podlesí. Výdej 111 kusů kompostérů v první vlně proběhne ve dnech 9.10. a 10.10.2019 od 13 do 18 hodin na Cítolibské faře, kde s obeslanými občany na místě sepíšeme Smlouvu a Předávací protokol. Žadatelé, kterých se to týká, obdrželi písemnou výzvu od městyse Cítoliby.

Žadatelé zahrnutí do druhé vlny budou o termínu vyzvednutí písemně informováni.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.
celý text

ostatní, náš tip | 4. 10. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
Čipování psů

Čipování psů

V úterý 15. 10. 2019 od 16:00 hodin bude prováděno na Tyršově náměstí v Cítolibech povinné čipování psů. Cena je 300,- Kč. celý text

ostatní | 1. 10. 2019 | Autor: Eva Parkmanová
čipování

Čipování psů - informace

Čipování psů
K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z bioompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč. Městys Cítoliby nabízí jako službu občanům zajištění očipování psů přímo v Cítolibech. Předběžný termín začátek října, cena cca 500,- Kč. Zájemci se mohou hlásit emailem na adrese urad@obec-citoliby.cz či telefonicky na čísle 415691134 u pí Parkmanové a to do 25. září 2019.
Následně doporučujeme zaregistrovat čip v některým z registrů:
Jestliže je váš pes čipovaný a vy jej nezaregistrujete v žádném z registrů čipovaných psů, jako byste peníze vyhodili z okna. Pokud se váš pes ztratí, bude bez zaregistrovaného čipu velmi obtížné navrátit jej původnímu majiteli, tedy vám. Bohužel zatím neexistuje jeden centrální registr čipovaných psů, a tak je většina psů zaregistrována na některém z následujících registrů:
• Národní registr majitelů zvířat - www.narodniregistr.cz- registrace pro mikročipy DataMars s národním kódem a mikročipy LifeChip jsou zdarma, za registraci ostatních typů mikročipů se platí 170 Kč. Registraci je možné provést online. Člen celosvětové sítě PETMAXX.com.
• Mezinárodní centrální registr zvířat - www.iftaregistr.cz - v Mezinárodním centrálním registru IFTA je možné provést registraci psa zdarma a online.
• Centrální evidence zvířat a věcí ČR - www.identifikace.cz - za registrační poplatek, který pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů, zaplatíte 240 Kč. Platí pro první rok, v dalších následujících letech po registraci se již žádný další poplatek neplatí. Registrace je možná online. Účinné vyhledávání pouze na území ČR. Není členem žádné evropské ani mezinárodní sítě.
• Elektronická evidence zvířat - www.registrmikrocipu.cz - registraci je možné provést online. Pro uživatele, pro prodejce čipů a pro veterinární lékaře je registrace zdarma. Kromě základních údaji o zvířeti je možné přidat fotografii zvířete a vygenerovat si registrační ID kartu s údaji o zvířeti a jeho majitel.
• Český registr zvířat - www.czpetnet.cz - registrace a elektronická identifikace zájmových zvířat v rámci asociace EUROPETNET. Umožňuje vystopovat majitele ztraceného zvířete kdekoli v Evropě. Jednorázový registrační poplatek činí 160 Kč. Formulář k registraci lze stáhnout na stránkách czpetnet.cz.
• Registr zvířat BackHome - www.backhome.cz - registrace mikročipů Backhome zdarma. Registrace pro ostatní mikročipy 200 Kč. Registrace je možná online. Člen celosvětové sítě PETMAXX.com.
• Registr zvířat, čipů, známek a tetování - www.cipy-znamky.cz - cena registrace online od 40 Kč. Zde je možné zaregistrovat zvíře mimo jiné také pouze na základě známky vydané obcí.
Kromě Českého registru zájmových zvířat a majitelů, kde je potřeba provést registraci psa výhradně písemně prostřednictvím pošty, je možné u ostatních registrů psa zaregistrovat on-line. SVS sice nezavádí zároveň s povinným očkováním a čipováním i povinnost evidovat psa u některého z výše uvedených registrů, ale každý pes musí mít ve svém pet pasu nebo očkovacím průkazu toto očkování povinně zapsáno. Zápis provádí veterinární lékař. Svůj vlastní registr psů mohou mít i jednotlivé obce. Městys Cítoliby si svůj registr čipů také zřídí, ale pomůže Vám pouze v případě, když se Vám pejsek zatoulá na území katastru Cítolib.
celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor: Eva Parkmanová
pedikůra

PEDIKŮRA 24.10.2019

v místní knihovně celý text

ostatní, náš tip | 10. 9. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
DESATERO

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO


ostatní, náš tip | 23. 8. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
MP

MARIUS PEDERSEN - VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

ŘIDIČ / ŘIDIČKA celý text

ostatní, náš tip | 23. 8. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
!

POZOR! V Ústeckém kraji byla vyhlášena smogová situace. Senioři, nemocní a malé děti by neměli vycházet ven!!!

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

Vydáno: středa, 26.06.2019 v 13:27 SELČ (26.06.2019 v 11:27 UTC) Pro území: Ústecký krajPro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférického OZONU.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ.html.Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se dnes nepředpokládá.Informace pro veřejnost:

Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí. celý text

ostatní | 26. 6. 2019 | Autor: Eva Parkmanová
pedikůra

PEDIKŮRA 15.8.2019

v místní knihovně celý text

ostatní, náš tip | 21. 6. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
logo zš a mš

Volná pracovní místa v ZŠ a MŠ Cítoliby


ostatní, náš tip | 19. 6. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
inzerát na ředitele / ku ZŠ a MŠ

OZNÁMENÍ O KONKURSNÍM ŘÍZENÍ NA ŘEDITELE / KU ZŠ A A MŠ CÍTOLIBY

... více informací na úřední desce celý text

ostatní, náš tip | 13. 6. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
7. zm

Informace o konání 7. veřejného zasedání zastupitelstva městyse


ostatní, náš tip | 11. 6. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
6.ZM

Informace o konání 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

v předsálí DD celý text

ostatní, náš tip | 23. 5. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
leták

KOTLÍKOVÉ PŮJČKY - KOTLÍKOVÉ DOTACE

informace pro majitele RD celý text

ostatní, náš tip | 6. 5. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
pedikůra

PEDIKŮRA 20.6.2019

v místní knihovně celý text

ostatní, náš tip | 2. 5. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
viden

Zájezd do Vídně

Hlavní cíl: návštěva zámecké zahrady v Neuwaldeggu, kde jsou k vidění tzv. "cítolibští trpaslíci", tedy sochy, které pocházejí z cítolibského zámeckého parku. celý text

ostatní | 24. 4. 2019 | Autor: Miroslava Kacetlová
pedikůra

PEDIKŮRA 2.5.2019

v místní knihovně celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
odpočty elektro

ODPOČTY ELEKTROMĚRŮ

V sobotu 13.4. v pondělí 15.4. a v úterý 16.4.2019 budou zaměstnanci ČEZ provádět odpočty elektroměrů. celý text

ostatní, náš tip | 11. 4. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
pneu eltna

KAM S POUŽITÝMI PNEUMATIKAMIl?

Místa zpětného odběru pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

Výrobci/dovozci pneumatik – tzv. povinné osoby, plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik v individuálním systému (samostatně, organizačně, technicky na vlastní náklady) nebo prostřednictvím kolektivního systému, kdy právnická osoba oprávněná k provozování kolektivního systému zajišťuje společné plnění povinností výrobců, kteří pneumatiky uvádí na trh. V současné době funguje v České republice jeden kolektivní systém, a to ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA). Na webových stránkách MŽP naleznete seznam povinných osob včetně informace, zda plní své povinnosti účastí v kolektivním systému nebo samostatně.

Individuálně plnící výrobci/dovozci vytvářejí svá sběrná místa pro pneumatiky, přičemž sběrnou síť provozuje i uvedený kolektivní systém ELTMA. Existují tedy dva seznamy míst pro zpětný odběr pneumatik. V níže přiloženém souboru je uveden seznam míst zpětného odběru, který byl vytvořen na základě informací uvedených v ročních zprávách jednotlivých individuálně plnících výrobců za rok 2016. Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému ELTMA je pak souborem adres provozovatelů, se kterými má smlouvu o zřízení místa zpětného odběru kolektivní systém ELTMA, který tímto způsobem zajišťuje plnění zákonných povinností pro své účastníky. Tento seznam je průběžně aktualizován.

V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).

https://www.eltma.cz/sberna-mista
celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
zú

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV - AKCE PITNÁ VODA

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem připravil pro občany ČR akci "Pitná voda".

Občané si mohou vybrat ze 2 variant analýz pitné vody.

1/ Informativní rozbor pitné vody - slouží občanům, kteří si potřebují ověřit kritické ukazatele pitné vody.

2/ Rozbor pitné vody dle přílohy č. 5 - Pitná voda - bez ovlivnění vodou povrchovou.

Více informací o cenách a době trvání najdete v přiložených letáčcích.
celý text

ostatní, náš tip | 1. 4. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
zápis

ZÁPIS DO ZŠ a MŠ

do 1. třídy - škola
a k předškolnímu vzdělávání - školka celý text

ostatní, náš tip | 11. 3. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
5 zm

Informace o konání 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

od 18 hodin celý text

ostatní, náš tip | 4. 3. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
pedikůra

PEDIKŮRA 14.3.2019

od 8 do 11 hodin v místní knihovně celý text

ostatní | 21. 2. 2019 | Autor: Blanka Hejlíková
první předchozí
ze 4
poslední